30 thg 9, 2012

Nghĩa quân thần khăng khít giữa vua Tống Cao Tông và Nhạc Phi qua một bức tín trát

Nghĩa quân thần khăng khít giữa vua Tống Cao Tông và Nhạc Phi qua một bức tín trát

Blog ng ười hiếu cổ - Nhạc Phi là danh tướng dưới thời Tống Cao Tông, ông nhiều lần được vua Cao Tông ban sắc phong, ta thấy trong đ... Xem chi tiết...

27 thg 9, 2012

Thư pháp vua Túc Tông thời đại Triều Tiên (Choson)

Thư pháp vua Túc Tông thời đại Triều Tiên (Choson)

Blog người hiếu cổ - Truyền thống và lịch sử thư pháp Hàn Quốc rất lâu đời. Theo những ghi chép còn để lại thì thư pháp tại nước này đã xu... Xem chi tiết...

25 thg 9, 2012

"Nữ tử tu tri" - Cuốn cẩm nang ứng xử mẹ chồng nàng dâu thời xưa.

"Nữ tử tu tri" - Cuốn cẩm nang ứng xử mẹ chồng nàng dâu thời xưa.

Blog người hiếu cổ - Phụ nữ phương Đông đời thuở nào cũng luôn đề cao bốn chữ “công – dung – ngôn – hạnh”, vì vậy việc ứng xử tron... Xem chi tiết...

21 thg 9, 2012

Bản đồ toàn bộ địa dư các tỉnh trực thuộc triều đình (Thanh)

Bản đồ toàn bộ địa dư các tỉnh trực thuộc triều đình (Thanh)

Nguyễn Quang Duy - Nhân việc liên quan đến bản đồ "Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ", tôi vào Bảo tàng Lịch sử Việt Nam g... Xem chi tiết...

19 thg 9, 2012

Bài ca trù Nôm “Đĩ” của Nguyễn Khuyến (bản R.1061)

Bài ca trù Nôm “Đĩ” của Nguyễn Khuyến (bản R.1061)

Blog người hiếu cổ - Nguyễn Khuyến (1835-1909) có 2 bài thơ viết về gái đĩ rất nổi tiếng, đó là bài “Tây kĩ” (Đĩ Tây – thơ chữ Hán... Xem chi tiết...

18 thg 9, 2012

Được thỏi mực cổ tản mạn chuyện duyên mực.

Được thỏi mực cổ tản mạn chuyện duyên mực.

Blog người hiếu cổ - Mực Tàu là một trong bốn dụng cụ không thể thiếu trong thư phòng thời xưa, nhất là trong lĩnh vực thư họa (vă... Xem chi tiết...

16 thg 9, 2012

Đọc lại bài "Chiết tự" để tưởng nhớ một người bạn.

Đọc lại bài "Chiết tự" để tưởng nhớ một người bạn.

Blog người hiếu cổ - Có câu "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử" (Đời người từ xưa đến nay có ai là không chết), đành rằng là thế, nhưng ... Xem chi tiết...
 
© 2012-2014 Blog người hiếu cổ All rights reserved.
Admin: Nguyễn Ngọc Thanh Email: thanhsinonom@gmail.com
Lên đầu trang