27 thg 1, 2013

Một số dữ kiện để hiểu thêm về tên gọi Giao Chỉ

Một số dữ kiện để hiểu thêm về tên gọi Giao Chỉ

Blog người hiếu cổ - Sách Chư phiên chí của Triệu Nhữ Quát đời Nam Tống có ghi: “Giao Chỉ, xưa là Giao Châu, phía Đông Nam kề g... Xem chi tiết...

26 thg 1, 2013

Thơ xướng họa giữa vua Quang Trung và Càn Long

Thơ xướng họa giữa vua Quang Trung và Càn Long

1) Bài họa của vua Quang Trung Đây là bài thơ vua Quang Trung (thực ra là văn thần của ngài) viết họa lại bài thơ xướng của vua Càn Long... Xem chi tiết...

24 thg 1, 2013

Câu đối hay cho mùa xuân mới

Câu đối hay cho mùa xuân mới

Blog người hiếu cổ - Tết Nguyên Đán Quý Tị đã gần kề, bạn đã chuẩn bị kế hoạch Tết như thế nào? Có câu: "Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ... Xem chi tiết...

9 thg 1, 2013

Đôi điều về 3 bản dịch thơ "Hoàng Hạc Lâu" của Thôi Hiệu

Đôi điều về 3 bản dịch thơ "Hoàng Hạc Lâu" của Thôi Hiệu

"Hoàng Hạc Lâu" - thư pháp bởi Tử Hư Nguyễn Ngọc Thanh (Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn) Blog người hiếu cổ - Trong "T... Xem chi tiết...

3 thg 1, 2013

Cảm xúc khi thăm nơi Trương Kế sáng tác "Phong Kiều dạ bạc"

Cảm xúc khi thăm nơi Trương Kế sáng tác "Phong Kiều dạ bạc"

Bến Cô Tô (ảnh: wikipedia) Blog người hiếu cổ - Chắc hẳn không ít trong số chúng ta đều đã từng được học hoặc được nghe bài thơ "... Xem chi tiết...
 
© 2012-2014 Blog người hiếu cổ All rights reserved.
Admin: Nguyễn Ngọc Thanh Email: thanhsinonom@gmail.com
Lên đầu trang