24 thg 9, 2013

Nội dung tư tưởng trong truyện Nôm khuyết danh "Sự tích ông Trạng Quỳnh"

Nội dung tư tưởng trong truyện Nôm khuyết danh "Sự tích ông Trạng Quỳnh"

Blog người hiếu cổ -  Sự tích ông Trạng Quỳnh , hay ngày nay quen gọi là Truyện Trạng Quỳnh là một bộ truyện Nôm khuyết danh được làm theo... Xem chi tiết...

15 thg 9, 2013

Sơ lược cấu trúc và nội dung cơ bản các thiên của "Kinh Thư"

Sơ lược cấu trúc và nội dung cơ bản các thiên của "Kinh Thư"

Blog người hiếu cổ - Thượng Thư hay còn gọi là Kinh Thư là một trong các bộ kinh điển của Nho gia, là bộ tổng tập các văn kiện thời T... Xem chi tiết...
 
© 2012-2014 Blog người hiếu cổ All rights reserved.
Admin: Nguyễn Ngọc Thanh Email: thanhsinonom@gmail.com
Lên đầu trang